Çukurova Otoyolu I. Kesim

Başlama - Bitiş Tarihi: 01.09.1976-01.06.1983

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin Tanımı: 118 km 2x3 şeritli otoyolu, 350m aç-kapa tünel, 8 köprülü kavşak, 89 adet öngerilmeli beton köprü, 4 öngerilmeli beton viyadük, 6 servis alanı, jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri ve metraj.