TEKNİK EKONOMİK ve MALİ ARAŞTIRMALAR TİCARET A.Ş.

KVKK

TEMAT TEKNİK EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR TİCARET A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI, SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

BÖLÜM 1 - GİRİŞ

1.1 AMAÇ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmhası Politikası ile; Temat Teknik Ekonomik ve Mali Araştırmalar Ticaret A.Ş (“Şirket”) tarafından kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imha edilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere nasıl uyulacağına ilişkin temel ilkeler ortaya konulmaktadır ve KVKK’ya uyum bakımından benimsenen temel prensipler açıklanarak Veri Sahipleri bilgilendirilmek suretiyle gerekli şeffaflık sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmhası Politikası metninin tümü için tıklayınız...