TEKNİK EKONOMİK ve MALİ ARAŞTIRMALAR TİCARET A.Ş.

Kalite Politikamız

Müşteri Memnuniyeti

Firma Faaliyetlerinde Temel İlkeler

Firmanın tüm faaliyetlerinde “Müşteri Memnuniyeti”nin esas olduğunu daima göz önünde tutmak. Firmamızın sektöründeki saygınlığını sürdürmek ve ileri düzeye yükseltmek için sürekli çaba göstermek. Bu amaçla Kalite Yönetim Sistemi’miz çerçevesinde şartlara uymak; kalite düzeyinin sürekli iyileştirilmesi ve gerçekleştirilmesi çabası içinde olmak.

Çalışan Katılımı

Tüm Çalışanların Katılımını Sağlamak

Kalite Politikamızın başarılı sonuçlar verebilmesi için firma bünyesinde yer alan tüm çalışanların, görev ve sorumluluklarının bilincinde ve kalite politikamızın ilkelerine inanmış bireyler olmalarını sağlamak. Çalışanların kalite düzeyini yükseltici öneri ve eleştirilerini değerlendirmek ve kendilerini bu yönde teşvik etmek. Tedarikçi seçiminde, öncelikle firmamızın kalite politikasına uyumlu olanları tercih etmek, denetim altında tutmak, katılım ve katkılarını istemek.

Ar-Ge

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri İzlemek

Sektörümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek. Çalışma alanımızla ilgili bilimsel / teknik toplantılara aktif – pasif katkı ve katılımı teşvik etmek ve sağlamak.

Çevre Duyarlılığı

Doğal Çevreyi Korumak

Gerek büro, gerekse arazi çalışmalarında, çevreye zarar verecek etkileri önleyecek / en aza indirecek önlemleri almak. Aynı işlem için alternatif yöntemlerden, çevreyi koruyan yöntemleri tercih etmek. Tüm çalışanların Doğal Çevreyi Koruma bilincine sahip bireyler olarak davranmalarını sağlamak.

İş Sağlığı Güvenliği

İş Güvenliği ve Bireysel Sağlığa Özen Göstermek

Tüm çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve iş güvenliği talimatlarına sıkı sıkıya uyulmasını temin etmek. Tüm çalışmaların sağlıklı bireyler olarak çalışmalarını sürdürmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapmak.