Ankara-Pozantı Otoyolu,Eminlik-Çiftehan Kesimi

Başlama - Bitiş Tarihi: 20.12.2000 - 03.11.2011

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: : 15 km 2x3 şeritli otoyolu ve üzerindeki 6 adet çift tüp (3873 m) tünel, 15 adet (2945 m) öngerilmeli beton viyadük'ü kapsayan projede; iş ilerleme ve maliyet kontrolü, uygulama tasarım kontrolü, yapım kontrolü, kalite kontrol, danışmanlık, kesin hesap.