Kent Altyapısı Deprem Rehabilitasyonu (Erzincan)

   Yeri :
Ankara - Erzincan
     
Verilen Hizmetler : Proje Mühendislik Hizmetleri ve
Yapım Kontrolü
     
İşveren :

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

     
Hizmet Süresi : 02.1993-01.1998
     
Ortak Firmalar : COWI-Danimarka (Pilot)
     
Yapım Bedeli : 46.000.000 USD
     
Hizmet Bedeli : 3.163.000 USD + 11.787 000 DKK
Proje Bilgileri : • Pissu arıtma tesisi (29 400 m /gün kapasite)
• 5 km kanalizasyon şebekesi
• 20 km yağmur suyu drenaj sistemi
• Katı atık depolama alanı (120 ton/gün kapasite)
• 3 Kamu binası onarımı
• 6 Kamu binası yeniden yapımı
• 6 Kavşağın sinyalizasyonu  
 
Verilen Hizmetler : • Bilgi toplama, değerlendirme, raporlama
• Gerekli tasarım, çizim ve şartnamelerin hazırlanması
• İhale dokümanları hazırlanması ve ihale yapılması  
• Onarım / iyileştirme, yapım ve tesisat işlerinin kontrolü
• Belgelendirme