Karayolları 5. Bl. Md. Sorumluluk Alanındaki Devlet Yolları

   Yeri :
Mersin, Adana, Kahramanmaraş
     
Verilen Hizmetler : Yapım Kontrolü Mühendislik Hizmetleri
     
İşveren :
Karayolları Genel Müdürlüğü
5. Bölge Müdürlüğü
     
Hizmet Süresi : 01.2012 - Devam ediyor
     
Ortak Firmalar : Gözlem Müh. (Türkiye)
(TEMAT pilot firmadır)
     
Yapım Bedeli : 194.500.000 USD
     
Hizmet Bedeli : 8.900.000 USD
Proje Bilgileri : • Toplam 21 Projede 523 km 2x2 Şeritli Devlet Yolu
• 323km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üstyapı
• 8 Adet Tünel
• 6 Adet Viyadük
• 17 Adet Köprü  
 
Verilen Hizmetler : • İş İlerleme Kontrolü
• Yapım Kontrolü
• Kalite Kontrol