Karayolları 16. Bl. Md. Sorumluluk Alanındaki Devlet Yolları

   Yeri :
Sivas, Erzincan, Gümüşhane
Tokat, Ordu, Tunceli
     
Verilen Hizmetler : Yapım Kontrolü Mühendislik Hizmetleri
     
İşveren :
Karayolları Genel Müdürlüğü
16. Bölge Müdürlüğü
     
Hizmet Süresi : 12.2009 - Devam ediyor
     
Ortak Firmalar : Gözlem Müh. (Türkiye)
(TEMAT pilot firmadır)
     
Yapım Bedeli : 190.160.000 USD
     
Hizmet Bedeli : 9.520.000 USD
Proje Bilgileri : • 249,6 km 2x2 Şeritli Devlet Yolu
• 100km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üstyapı
• 6 Adet Tünel
• 8 Adet Viyadük
• 26 Adet Akarsu Köprüsü  
 
Verilen Hizmetler : • İş İlerleme Kontrolü
• Yapım Kontrolü
• Kalite Kontrol