Karayolları 15. Bl. Md. Sorumluluk Alanındaki Devlet Yolları

   Yeri :
Kastamonu, Çankırı, Karabük
     
  Verilen Hizmetler : Yapım Kontrolü Mühendislik Hizmetleri
     
  İşveren :
Karayolları Genel Müdürlüğü
15. Bölge Müdürlüğü
     
  Hizmet Süresi : 08.2012 - Devam ediyor
     
  Ortak Firmalar : Gözlem Müh. (Türkiye)
(TEMAT pilot firmadır)
     
  Yapım Bedeli : 388.900.000 USD
     
  Hizmet Bedeli : 5.300.000 USD

Proje Bilgileri :

• 107 km 2x2 Şeritli Devlet Yolu
• 269 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üstyapı
• Ilgaz Dağı Tüneli (5380+5369)m
• 3 Köprü  

 

Verilen Hizmetler :

• İş İlerleme Kontrolü
• Yapım Kontrolü
• Kalite Kontrol