İzmir Çevre Yolu

   Yeri :
İzmir
     
Verilen Hizmetler : Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri
     
İşveren :
Karayolları Genel Müdürlüğü
     
Hizmet Süresi : 10.1984 - 10.1986
     
Ortak Firmalar : Yok
     
Yapım Bedeli : 220.000.000 USD
     
Hizmet Bedeli : 133.000 USD
Proje Bilgileri : • 10 Köprülü kavşak
• 15 Öngerilmeli beton üstgeçit köprüsü (57580 m2)
• 3 Öngerilmeli beton altgeçit köprüsü (2000 m2)
 
Verilen Hizmetler : • Trafik etütleri
• Topoğrafik etütler,harita,plankote
• Geoteknik etütler
• Kavşakların ön ve uygulama tasarımı
• Köprülerin ön ve uygulama tasarımı
• Danışmanlık