İmrahor Viyadüğü- Ankara

   Yeri : Ankara
     
Verilen Hizmetler : Tasarım ve teknik danışmanlık
     
İşveren : CEYLAN İnş.(Müteahhit)
Ankara Büyükşehir Belediyesi
     
Hizmet Süresi : 03.1992 - 03.1998
     
Ortak Firmalar : Yok
     
Yapım Bedeli : 60.000.000 USD
     
Hizmet Bedeli : 1.200.000 USD
Proje Bilgileri :
• Ankara I. çevre yolunda 9.0 km'lik çok şeritli yol üzerinde 604 m uzunluğunda viyadük
• Herbiri 115 m'lik   4 orta açıklık ve 71.9 m'lik 2 kenar açıklık
• Konsollar ile 37.5 m genişliğinde tek gözlü öngerilmeli beton sürekli kutu kiriş
• Dengeli konsol yapım yöntemi ile inşaat
• Derin kazıklı temel  
 
Verilen Hizmetler : • Jeodezi işleri ve geoteknik etüt ve tasarımı
• Yol ve üzerindeki yapıların ön ve uygulama tasarımı
• Viyadük fikir ve ön projesi ve imalat çizimleri
• Yapım süresince müteahhite danışmanlık