HİZMETLERİMİZ

 

TEMAT'ın Ankara'daki merkez ofisi iki teknik bölüm halinde organize olmuştur:

 • Yol Proje Grubu
 • Yapı Proje Grubu

Bu birimler iki hizmet grubu tarafından desteklenmektedir:

 • Jeodezi Hizmetleri
 • Geoteknik Hizmetler
Firma tarafından yürütülen Kontrolluk - Danışmanlık Mühendislik Hizmetlerinde ise, genel yönetim merkez ofisten yapılmakta, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri ise, işin yapıldığı yerde kurulan organizasyonlar tarafından yürütülmektedir. 

TEMAT  merkez ofisi, çok güçlü bir bilgisayar ve destek birimleri donanımına sahiptir. Çok yönlü ve yüksek kapasiteli hazır paket programların yanı sıra, firma tarafından hazırlanmış olan geniş bir yazılım olanağı mevcuttur. 

Jeodezi Hizmetleri Grubu, gerek arazi işlerinde, gerekse büro işlerinde modern donanım kullanmaktadır. 

Geoteknik Hizmetler Grubu, arazi işlerinde kendi ekipmanına sahiptir ve her türlü sondaj, zemin örneği alma ve arazi deneylerini yapabilmekte olup; geoteknik tasarım bağlamında, gerek Yol Proje, gerekse Yapı Proje Gruplarına tam bir destek verebilecek kapasitededir.

Kontrollük ve Danışmanlık Teşkilatları, konusunda çok deneyimli, büyük bir bölümü TEMAT’ ın Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini gerçekleştirmiş olduğu projelerde yetişmiş  teknik elemanlar ve idari personelden oluşmaktadır. Bu kadrolar, modern ve yüksek kapasiteli ekipman ve donanım ile desteklenmektedir.

TEMAT'ın ana etkinlik kategorileri ve ilgi alanları aşağıda verilmiştir:

 • Etüt ve planlama
  Trafik etütleri ve tahminler
  Ekonomik yapılabilirlik

 • Tasarım (kavram projesi, ön ve uygulama projeleri)
  Karayolları - otoyolları
  Demiryolları - Hafif Raylı Sistemler
  Havaalanları altyapısı (pistler, taksi yolları, apron alt-üst yapısı ve drenaj)
  Köprü, viyadük ve diğer sanat yapıları
  Tüneller

 • Yapım Kontrolluğu - Danışmanlık Hizmetleri
  Karayolları - otoyolları
  Demiryolları - Hafif Raylı Sistemler
  Havaalanları altyapısı (pistler, taksi yolları, apron alt-üst yapısı ve drenaj)
  Köprü, viyadük ve diğer sanat yapıları
  Tünelller
 • Teknik Danışmanlık
 • Jeodezi Hizmetleri
 • Geoteknik Hizmetler