Haliç Köprüsünün Onarımı Ve Genişletilmesi

   Yeri :
İstanbul
     
Verilen Hizmetler : Tasarım ve inşaat kontrolü
     
İşveren :
Karayolları Genel Müdürlüğü

     
Hizmet Süresi : 08.1994-12.1998
     
Ortak Firmalar : COWI-Danimarka (Pilot)
     
Yapım Bedeli : 11.093.000.000 JPY
     
Hizmet Bedeli : 660.000.000 JPY
Proje Bilgileri : • İstanbul çevre Otoyolu üzerindeki 822m'lik çelik kirişli Haliç Köprüsü'nün takviyesi
• Her iki tarafa iki yeni çelik kutu-kiriş köprü ilavesi
• Derin deniz balçığında çelik kazıklar
• Yakın kavşakların yeniden düzenlenmesi
• Toplam 800m öngermeli-beton yeni viyadükler ve çok sayıda sanat yapıları
 
 
Verilen Hizmetler : • Teknik muayene, onarım ve takviye yöntemleri
• Mevcut köprü onarım çalışmalarının kontrolu
• Tasarım kontrolu ve danışmanlık
• Yeni çelik köprülerin yol, kavşak ve sanat yapılarının yapım kontrolu
• Kalite kontrolu
• Hakediş, kesin hesap