Ankara - Pozantı Otoyolu (Km : 335+550 - 350+550)

   Yeri :
Niğde
     
Verilen Hizmetler : Yapım Kontrolü Danışmanlık Hizmetleri
     
İşveren :

Karayolları Genel Müdürlüğü

     
Hizmet Süresi : 12.2000 - 11.2011
     
Ortak Firmalar : Yok
     
Yapım Bedeli : 245.000.000  USD
     
Hizmet Bedeli : 6.000.000 USD
Proje Bilgileri : • 15 km 2x3 şeritli otoyolu
• Toplam 3873 m  6 adet çift tüp tünel.
• Toplam 2945 m  15 adet  öngerilmeli beton viyadük  
 
Verilen Hizmetler : • İş ilerleme ve maliyet kontrolü
• Yapım kontrolü
• Kalite kontrol
• Danışmanlık
• Hakediş, kesin hesap