Ankara Köprülü Kavşakları

   Yeri :
Ankara
     
Verilen Hizmetler : Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri
     
İşveren :
Ankara Büyükşehir Belediyesi
     
Hizmet Süresi : 12.1986 - 09.1987
     
Ortak Firmalar : Yok
     
Yapım Bedeli : 18.000.000 USD
     
Hizmet Bedeli : 200.000 USD
Proje Bilgileri : • 5 Köprülü kavşak
• 11 Öngerilmeli beton üstgeçit köprüsü
• 3 Öngerilmeli beton altgeçit köprüsü
• 1600 m Yükseltilmiş yol
• 1 Öngerilmeli kiriş akarsu köprüsü  
 
Verilen Hizmetler : • Geoteknik etütler
• Harita ve aplikasyon
• Kavşakların ön ve uygulama tasarımı
• Köprülerin ön ve uygulama tasarımı
• Danışmanlık