Ankara - Adana (E.90) Devlet Yolu Üstyapı İşleri

   Yeri :
Ankara - Konya - Aksaray - Niğde
     
Verilen Hizmetler : Yapım Kontrolü Mühendislik Hizmetleri
     
İşveren :
Karayolları Genel Müdürlüğü
3. Bölge Müdürlüğü
     
Hizmet Süresi : 10.2009 - Devam ediyor
     
Ortak Firmalar : Yok
     
Yapım Bedeli : 101.464.000 USD
     
Hizmet Bedeli : 4.975.000 USD
Proje Bilgileri : • 195,2 km 2x(2+1) Şeritli Bölünmüş Yol
• Az Miktarda Toprak İşi
• Küçük Sanat Yapıları
• Plent-miks Temel ve Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üst Yapı  
 
Verilen Hizmetler : • İş İlerleme ve Maliyet Kontrolü
• Yapım Kontrolü
• Kalite Kontrol
• Danışmanlık
• Hakediş, Kesin Hesap