Erzincan Depremi Rehabilitasyonu ve Yeniden Yapılandırma Prj. Erzincan Bel. Altyapısı ve Kamu Binalarının Onarımı, Rehabilitasyonu ve Yeniden Yapım Müş. Hiz.

Başlama - Bitiş Tarihi: 17.02.1993 - 13.01.1998

İşveren: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İşin tanımı: : Pissu arıtma tesisi, 5 km kanalizasyon şebekesi, 20 km yağmur suyu drenaj sistemi, katı atık depolama alanı, 9 kamu binası onarım ve yeniden yapımı ve 6 kavşak sinyalizasyonunu kapsayan projede bilgi toplama, değerlendiıme, raporlama, tasarım ve şartname hazırlama, ihale dokümanı hazırlama ve ihale yapılması, yapım işlerinin kontrolü ve belgelendirme.

(COWI liderliğinde COWI - TEMAT OG.)