(Tarsus - Pozantı) Ayrımı - Adana - Toprakkale - Gaziantep Otoyolu (Bağlantı Yolları Dahil) İnşaat Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Başlama - Bitiş Tarihi: 12.08.1987 - 04.03.2005

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: : 231 km 2x3 şeritli, 27 km 2x4 şeritli otoyolu ve 58 km 2x3 şeritli bağlantı yolu ile üzerindeki 4 adet çift tüp (2x5016 m) tünel, 1 aç-kapa tünel, 12'si öngerilmeli beton, 3 'ü çelik kutu kirişli 15 viyadük, 17 kavşak, 12 nehir köprüsü, 55 üstgeçit ve l03 altgeçiti kapsayan projede; otoyolu, yapılar ve elektro-mekanik tasarım kontrolü, iş ilerleme izlenmesi ve maliyet kontrolü, yapım kontrolü, kalite kontrolü, danışmanlık, as-built, hakediş ve kesin hesap.

(TEMAT liderliğinde TEMAT - DAR- DMM OG.)