Bahşılı - Karakeçili - Kulu Ayr. Yolu

Başlama - Bitiş Tarihi: 19.10.2000 - 24.12.2008

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: 115 km 2x2 şeritli devlet yolunun jeodezi, geoteknik, ÇED ve kamulaştırma hizmetleri, yol ve sanat yapılarının uygulama projeleri.