Kurumsal     Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR
HUKUK DANIŞMANIMALİ DANIŞMAN
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - IGENEL MÜDÜR YARDIMCISI - II
Yol Proje Grup Bşk.İhale - Temsil - Tanıtım Grup Bşk.
Yapı Proje Grup Bşk.Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi
Jeodezi Grup Bşk. 
Geoteknik Grup Bşk. 
İdari ve Mali İşler Grup Bşk.KONTROL TEŞKİLATI BAŞKANLARI