Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Adına Kalite Kontrol Deneylerini Yapıp Kayıtlarını Tutmak ve Etüt Proje İşlemlerinin 2 Ay Süre ile Gerçekleştirilmesi Hizmet Al. İşi 2016/34659

Başlama - Bitiş Tarihi: 29.02.2016 - 30.04.2016

İşveren: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü-Mersin

İşin tanımı: Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki toplam 21 projede kalite kontrol deneylerini yapıp kayıtlarını tutmak ve etüt-proje işlemlerinin gerçekleştirilmesi